Filosofische leesgroep

In samenwerking met de ‘Vrienden van het ISVW’ coördineer ik één van de twee filosofische leesgroepen in Den Haag. Ongeveer 8 keer per jaar komen we bijeen om een boek (of deel van een boek als het meer dan 150 bladzijden heeft) te bespreken onder genot van een hapje en een drankje. De leden bepalen zelf welke boeken er gelezen worden. Ieder lid van de groep leest van tevoren de tekst of het boek. Na het lezen schrijft men een kort verslag, aan hand van de volgende vragen (met toestemming overgenomen uit het boek ‘Vrije ruimte’ van Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert).

  • Wat is naar jouw idee de kernboodschap van de tekst of het boek?
  • Wat is de cruciale passage in elk hoofdstuk?
  • Wat spreekt jou aan in de tekst? Welke passages?
  • Welke passages vind je moeilijk te begrijpen?
  • Met welke passages ben je het niet eens?
  • Wat betekent de inhoud van deze tekst of dit boek voor je dagelijks handelen?

Het verslag helpt om het gesprek op de tekst te richten, zodat er een echt onderzoek kan plaatsvinden.

Je hoeft niet filosofisch onderlegd te zijn. De enige voorwaarde is dat je filosofisch wilt onderzoeken. Indien je interesse hebt om deel te nemen aan een leesgroep, nodig ik je hierbij uit om contact met mij op te nemen.