Werkvormen

Hieronder vindt de door ons gehanteerde werkvormen voor het Socratisch gesprek. Deze werkvormen zijn ontwikkeld en aan het Socratisch Café Nederland ter beschikking gesteld door Het Nieuwe Trivium en vormen de basis van het in de cafés aangeboden gespreksmenu.